Digital twins of the ocean – Norway

Digitale tvillinger av havet i Norge WEBINAR

Digital Twins of The Ocean - WEBINAR Wednesday 15th March 2023, 15:00 CET

The concept of digital twins of the ocean, global, regional and national context, and technical building blocks to create digital twins represent the overall framework of this webinar. The goal is to engage Norwegian actors from both global, regional and national networks for mutual information and mapping of potential synergies and further strengthening Norwegian interests related to modern ocean science, innovations and operation.

Digitale tvillinger av havet lokalt, i Norge, Europa og globalt bestående av en mengde ulike komponenter og kompetanse utgjør rammen for dette webinaret. Målet for oss, de norske partnerne i ILIAD - Digital Twins of The Ocean, er å engasjere norske aktører som er involvert i utvikling av digitale tvillinger det være seg i norske, Europeiske eller globale aktiviteter og prosjekter. Vi ønsker å bidra til å styrke Norge som havnasjon gjennom å skape synergier i moderne havforsking, innovasjon og industri.

Webinar vil bli holdt på norsk og engelsk slik at vi inkluderer de av oss som ikke er bekvemme med å bruke det ene eller andre språket. Mye av materialet vi produserer også her tillands er på engelsk.

 

Onsdag 15. mars 2023, 15:00 CET

 PROGRAM

 
 
 

WEBINAR RECORDING

Møt ekspertene

Laurent Bertino

Expert in ocean data assimilation and forecasting. Leading the Arctic marine forecasting center in the Copernicus Marine Services.

Mette Mila

Mette Mila jobber i Forskningsrådets havsekretariat. Sekretariatet har ansvar for å koordinere og følge opp FNs havforskningstiår i Norge.

Bård J Hanssen

Focused on data aggregation, processing, and composition of data from different data sources as well as decision support solutions using data visualization.

Håvard Legreid

Håvard Legreid

Expert in human centered design and have a poetic sense of creativity where good solutions by necessity are elegant, and for people.

blb
sintef logo
NTNU
HubOcean