Digital twins of the ocean – Norway

Digitale havtvillinger i Norge - dialoger

Digitale havtvillinger - Dialog Torsdag 25. januar 2024, 15:00 CEST

The concept of digital twins of the ocean, global, regional and national context, and technical building blocks to create digital twins represent the overall framework of this webinar. The goal is to engage Norwegian actors from both global, regional and national networks for mutual information and mapping of potential synergies and further strengthening Norwegian interests related to modern ocean science, innovations and operation.

Digitale tvillinger av havet lokalt, i Norge, Europa og globalt bestående av en mengde ulike komponenter og kompetanse utgjør rammen for dette webinaret. Målet for oss, de norske partnerne i ILIAD - Digital Twins of The Ocean, er å engasjere norske aktører som er involvert i utvikling av digitale tvillinger det være seg i norske, Europeiske eller globale aktiviteter og prosjekter. Vi ønsker å bidra til å styrke Norge som havnasjon gjennom å skape synergier i moderne havforsking, innovasjon og industri.

Dialogene holdes på norsk og engelsk slik at vi inkluderer de av oss som ikke er bekvemme med å bruke det ene eller andre språket. Mye av materialet vi produserer også her tillands er på engelsk.

 

Torsdag 25. januar 2024, 15:00 CET

 PROGRAM

Welcome and introduction to ILIAD, Bente Lilja Bye, BLB 

Marine data og databaser hos Miljødirektoratet, Ragnvald Larsen, Miljødirektoratet 

Undina MarTERA programme, Beatrice Tomasi, NORCE

Climarest -restoring our coasts, Lara Veylit, SINTEF

Diskusjon

WEBINAR RECORDING

Møt ekspertene

Ragnvald Larsen

Miljødirektoratet

Beatrice Tomasi

NORCE

Lara Veylit

SINTEF

Bente Lilja Bye

Bente Lilja Bye

BLB

Digitale havtvillinger i Norge - dialoger

Digitale havtvillinger - Dialog Torsday 30. November 2023, 15:00 CET

The concept of digital twins of the ocean, global, regional and national context, and technical building blocks to create digital twins represent the overall framework of this webinar. The goal is to engage Norwegian actors from both global, regional and national networks for mutual information and mapping of potential synergies and further strengthening Norwegian interests related to modern ocean science, innovations and operation.

Digitale tvillinger av havet lokalt, i Norge, Europa og globalt bestående av en mengde ulike komponenter og kompetanse utgjør rammen for dette webinaret. Målet for oss, de norske partnerne i ILIAD - Digital Twins of The Ocean, er å engasjere norske aktører som er involvert i utvikling av digitale tvillinger det være seg i norske, Europeiske eller globale aktiviteter og prosjekter. Vi ønsker å bidra til å styrke Norge som havnasjon gjennom å skape synergier i moderne havforsking, innovasjon og industri.

Dialogene holdes på norsk og engelsk slik at vi inkluderer de av oss som ikke er bekvemme med å bruke det ene eller andre språket. Mye av materialet vi produserer også her tillands er på engelsk.

 

Torsdag 30. november 2023, 15:00 CET

 PROGRAM

Welcome and introduction to ILIAD, Bente Lilja Bye, BLB (5 min)

Norges rolle i Mercator ocean international, Eivind Lorentzen (10 min)

Norwegian Ocean Data Forum, Beate Kvamstad-Lervold  (10 min)

Industrial data sharing for public Digital Twins of the Ocean, Tom Redd (10 min)

Diskusjon

Møt ekspertene

Eivind Lorentzen

FND

Beate Kvamstad-Lervold

SINTEF

Tom Redd

HubOcean

Digitale havtvillinger i Norge - Webinarer

Digital Twins of The Ocean - WEBINAR Thursday 22nd June 2023, 15:00 CEST

The concept of digital twins of the ocean, global, regional and national context, and technical building blocks to create digital twins represent the overall framework of this webinar. The goal is to engage Norwegian actors from both global, regional and national networks for mutual information and mapping of potential synergies and further strengthening Norwegian interests related to modern ocean science, innovations and operation.

Digitale tvillinger av havet lokalt, i Norge, Europa og globalt bestående av en mengde ulike komponenter og kompetanse utgjør rammen for dette webinaret. Målet for oss, de norske partnerne i ILIAD - Digital Twins of The Ocean, er å engasjere norske aktører som er involvert i utvikling av digitale tvillinger det være seg i norske, Europeiske eller globale aktiviteter og prosjekter. Vi ønsker å bidra til å styrke Norge som havnasjon gjennom å skape synergier i moderne havforsking, innovasjon og industri.

Webinarene holdes på norsk og engelsk slik at vi inkluderer de av oss som ikke er bekvemme med å bruke det ene eller andre språket. Mye av materialet vi produserer også her tillands er på engelsk.

 

Torsdag 22. juni 2023, 15:00 CET

 PROGRAM

Velkommen og introduksjon til Iliad Bente Lilja Bye, BLB
Erfaringer fra samarbeid med IOC-UNESCO og deling av industridata Jo Øvstaas, HubOcean
Statens kartverks havdata og produkter Njål Tengs-Hagir, Statens kartverk
Introduksjon til met.no havmodeller Marta Trodahl, met.no
Hypso-1 - norsk satellitt for havdata  Esmée Oudijk, NTNU
Diskusjon/Discussion

 

WEBINAR RECORDING

Møt ekspertene

Jo Øvstaas

HubOcean

Njål Tengs-Hagir

Statens kartverk

Marta Trodahl

met.no

Esmée Oudijk

NTNU

Digitale tvillinger av havet i Norge WEBINAR

Digital Twins of The Ocean - WEBINAR Wednesday 15th March 2023, 15:00 CET

The concept of digital twins of the ocean, global, regional and national context, and technical building blocks to create digital twins represent the overall framework of this webinar. The goal is to engage Norwegian actors from both global, regional and national networks for mutual information and mapping of potential synergies and further strengthening Norwegian interests related to modern ocean science, innovations and operation.

Digitale tvillinger av havet lokalt, i Norge, Europa og globalt bestående av en mengde ulike komponenter og kompetanse utgjør rammen for dette webinaret. Målet for oss, de norske partnerne i ILIAD - Digital Twins of The Ocean, er å engasjere norske aktører som er involvert i utvikling av digitale tvillinger det være seg i norske, Europeiske eller globale aktiviteter og prosjekter. Vi ønsker å bidra til å styrke Norge som havnasjon gjennom å skape synergier i moderne havforsking, innovasjon og industri.

Webinar vil bli holdt på norsk og engelsk slik at vi inkluderer de av oss som ikke er bekvemme med å bruke det ene eller andre språket. Mye av materialet vi produserer også her tillands er på engelsk.

 

Onsdag 15. mars 2023, 15:00 CET

 PROGRAM

 
 
 

WEBINAR RECORDING

Møt ekspertene

Laurent Bertino

Expert in ocean data assimilation and forecasting. Leading the Arctic marine forecasting center in the Copernicus Marine Services.

Mette Mila

Mette Mila jobber i Forskningsrådets havsekretariat. Sekretariatet har ansvar for å koordinere og følge opp FNs havforskningstiår i Norge.

Bård J Hanssen

Focused on data aggregation, processing, and composition of data from different data sources as well as decision support solutions using data visualization.

Håvard Legreid

Håvard Legreid

Expert in human centered design and have a poetic sense of creativity where good solutions by necessity are elegant, and for people.

blb
sintef logo
NTNU
HubOcean